Làng Hành Thiện

Chùa Keo Hành Thiện

Xóm, Dòng Họ

Vào đầu hay giữa thế kỷ XVII , một người họ Vũ tên là Vũ Huy Pháp, nguyên quán tại Mộ Trạch , tới...

Được biết: khoảng cuối thế kỷ thứ 15, một trong những con cháu Cụ Vũ - Hồn, tên Vũ Chân Tâm28 đã...

Văn hóa, phong tục

Kiệu Thuyền rồng là một tác phẩm mỹ thuật tuyệt mỹ do nghệ nhân người Hành Thiện sáng tạo – để kỷ...

Kiệu Sắc nằm ở giữa đoàn rước, thuộc nhóm tôn vinh những ân điển mà các triều vua ban cho Thánh Tổ...

Doanh nhân, người nổi tiếng

Tiếp nối truyền thống cha anh để lại, con em Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam...

Làng Hành Thiện (Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) xưa nay vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học,...

Theo dòng sự kiện

Làng Hành Thiện, Nam Định từ xưa đã nổi tiếng khắp cả nước về truyền thống hiếu học, văn hiến, ngôi...

Nói tới làng Hành Thiện (Xuân Trường, Nam Định) như một kiểu nhắc nhớ đến một địa linh từng giăng...