Kiệu gần giống một khám thờ, được sơn thếp khá đẹp, hình thức trang trí theo phong cách nghệ thuật thời Nguyễn (thế kỷ 19). Trên kiệu có bát hương thờ Phật, đài nến, bình hoa, đỉnh trầm và mâm ngũ quả. Trên bốn góc của Long Đình có treo chuông và khánh nhỏ, khi di chuyển sẽ tạo ra âm thanh leng keng, để báo hiệu sự xuất hiện của một vị đại sư, danh tăng, cũng là để giải thoát, cứu độ chúng sinh, thể hiện sức mạnh của Phật pháp.
Đây là kiệu duy nhất thờ Phật, đề cập đến tôn giáo mà Thánh Tổ đã tu học. Nằm trong cụm thờ Phật trong đoàn Phụng nghinh còn có bát bửu, phường ngũ lôi, cờ Tàu chùa Phật.