Mùa thu lễ hội quê tôi!

Làng cổ Hành Thiện trọn đời yêu thương.

Chùa Thần Quang mấy trăm năm

Trải bao lịch sử thăng trầm núi sông.

Người về mừng Kiệu Thánh chăng?

Xem hội bơi trải ngày rằm hôm nay

Mười lăm trải thật đắm say

Con thuyền độc mộc mười tay đứng chèo.

Rộn ràng mặt nước trông theo

Nắng buông rèm liễu khẽ reo đôi bờ.

Trống giong cờ mở đợi chờ.

Tới dòng sông mẹ Ninh Cơ đây rồi.

Sông xanh như thể gọi mời.

Thu sang dường đã như vời heo may.

Bãi bồi ngô cũng vui thay

Bên sông thấp thoáng hoa bay gió cười.

Quê tôi chiêm trũng ngọt bùi

Với bao kỷ niệm buồn vui tháng ngày…

Một ngôi làng cổ tuyệt vời

Với bao lễ hội từ thời xa xưa…

Thời gian thấm thoát thoi đưa..

Nhớ ngày lễ hội nên thơ lại về.

Rưng rưng một thoáng hồn quê

Lòng người xa xứ tìm về cố hương.