Kiệu rước sắc chỉ vua phong Đức Không Lộ là quốc sư, sắc phong được đặt trong khung gỗ sơn thếp lồng kính. Trong số 38 sắc phong các triều đại đã ban cấp thì sắc phong triều vua Lê Hiển Tông, năm Cảnh Hưng thứ 43 (1788) là sắc chỉ đẹp nhất, được viết bằng mực tàu đen, nhũ bạc trên nền giấy gió màu vàng có hoa văn chìm. Nội dung sắc phong này ca ngợi công đức Quốc sư là “Thượng phù quốc tộ/ Hạ độ dân an”, nghĩa là: Trên phò nước thịnh/ Dưới giúp dân yên.