Trong các làng khoa bảng nước ta, Hành Thiện (Nam Định) có những nét đặc biệt hơn cả. Ngôi làng có...

Chùa Keo Hành Thiện, gồm Chùa Keo trong (Thần Quang tự), Chùa Keo ngoài (Đĩnh Lan tự), thuộc làng...

Lễ hội chùa Keo Hành Thiện được tổ chức vào rằm tháng 9 âm lịch hằng năm, tại làng Hành Thiện, xã...

Chùa Keo Hành Thiện - ngôi chùa nổi tiếng gắn liền với cuộc đời của đức thiền sư Dương...

Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện (gồm Chùa Keo trong và Chùa Keo ngoài) xã Xuân Hồng...

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Keo Hành Thiện, gồm Chùa Keo trong (Thần Quang tự), Chùa Keo ngoài...