Trang chủ / Chi tiết bài viết

Các vị đường quan nho học ở Làng Hành Thiện  (Thứ bẩy | 16/07/2011 )

hanhthien.net (làng Hành Thiện)- Trong lịch sử sáng nghiệp, lập ấp và phát triển, Hành Thiện luôn song hành với “thương hiệu” làng khoa bảng. “Đậu phụ Thủy Nhai, tú tài Hành Thiện”. Thời Nho học, cùng với Cổ Am, làng Hành Thiện được xếp “Đệ Nhất đất Việt” về số người đỗ đạt cao trong các kỳ thi Hương thi Hội, thi Đình. Tại các khoa thi trong các triều phong kiến, làng có 7 người đỗ đại học (3 tiến sĩ, 4 phó bảng), 97 cử nhân, 315 tú tài. Người đỗ cao nhất là cụ Đặng Xuân Bảng (ông nội đồng chí Trường Chinh, đỗ Tam giáp tiến sĩ năm 1856). Theo các nhà khoa học, nếu tính cả số cử nhân và tiến sĩ từ thời Nguyễn đổ lại, các làng nhiều nhất như Đông Ngạc (Hà Nội), Quỳnh Lưu (Nghệ An) cộng lại, cũng chỉ bằng phần nửa của Hành Thiện. Còn chỉ tính riêng thời triều Nguyễn (1805-1915), làng có 88 người đỗ từ cử nhân đến đại khoa và gần 150 người đỗ tú tài.

Danh sách các Đường Quan nho học
STT Họ tên / năm sinh – năm mất Chức sắc
1 Đặng Đức Cường (1859-1952) Cử nhân: Tuần phủ tỉnh Hải Dương, Thái Tủ thiên bảo. Hiệp tá đại học sỹ. Hàm Tòng nhất phẩm.
2 Đặng Kim Toán (1814-1877) Phó bảng thự đốc tỉnh Nghệ An, Ngự sử đô sát viện triều đình Huế, Hàm Chánh nhị phẩm.
3 Đặng Đức Địch (1857-1936) Ấm thụ, Thượng thư bộ công, Hàm Chánh nhị phẩm.
4 Nguyễn Xuân Phiêu (1857-1936) Ấm thụ, Thượng thư bộ công, Hàm Chánh nhị phẩm
5 Đặng Xuân Bảng (1828-1910) Tiến sỹ tuần phủ tỉnh Hải Dương, Giám sát ngự sử triều đình Huế, Hàm Tòng nhị phẩm.
6 Nguyễn Duy Hàn (1856-1913) Cử nhân. Tuần phủ tỉnh Thái Bình, Hàm Tòng nhị phẩm.
7 Nguyễn Tất Tố (1913-?) Cử nhân, Bố chánh tỉnh Tuyên Quang, Hàm Chánh tam phẩm.
8 Nguyễn Xuân Huyền (1824-?) Cử nhân, Thị lang bộ công, Hàm Chánh tam phẩm
9 Nguyễn Xuân Thủy (1809-?) Tú tài, Bố chánh tỉnh Sơn Tây, Hàm Chánh tam phẩm
10 Nguyễn Âu Chuyên (1859-1894) Phó bảng, Bố chánh tỉnh Bắc Ninh, Hàm Chánh tam phẩm
11 Nguyễn Hữu Lợi (1813-1960) Cử nhân, Án sát tỉnh Cao Bằng, Hàm Chánh tứ phẩm
12 Nguyễn Hữu Thuận (1820-?) Cử nhân, Án sát tỉnh Cao Bằng, Hàm Chánh tứ phẩm
13 Đặng Hữu Dương (1860-1923) Tiến sỹ, Án sát tỉnh Hà Nội, Hàm Chánh tứ phẩm
14 Nguyễn Xuân Tiêu (1849-?) Cử nhân, Án sát tỉnh Thanh Hóa, Hàm Chánh tứ phẩm
15 Nguyễn Duy Khiêm (Tiên) (1854-?) Cử nhân, Án sát tỉnh Thái Bình, Hàm Chánh tứ phẩm
16 Nguyễn Xuân Tháp (1782-?) Cử nhân, Đốc học tỉnh Bình Định, Hàm Chánh ngũ phẩm
17 Đặng Thời Tiến (1789-1846) Cử nhân, Đốc học tỉnh Bắc Ninh, Hàm Chánh ngũ phẩm

Nguồn: Hội khuyến học làng Hành Thiện
Người gửi:hanhthien.netTin Bài khác

Liên kết

Nét tổng quan về làng Hành ThiệnGửi bài viết, tài liệuFacebook làng Hành Thiện

Đăng ký nhận tin

Thiet ke web ha noi, thiet ke logo ha noi