Trang chủ / Chi tiết bài viết

Dach sách các Tiến Sĩ từ 1945 - 2010  (Thứ bẩy | 16/07/2011 )

hanhthien.net (Làng Hành Thiện) - Thời Hán học, làng Hành Thiện Xuân Hồng, Xuân Trường (Nam Định) sáng danh là làng khoa bảng “Đệ nhất đất Việt” về số người đỗ đạt cao trong các kỳ thi hương, thi hội; là miền quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng; là nơi “xuất khẩu” nhân tài cho Tổ quốc; trong đó có nhiều người giữ chức vụ trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành khoa học xã hội nhân văn.

Danh sách các Tiến Sĩ của Làng Hành Thiện (1945-2010)

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Học hàm – Học vị

Đặng Kim Giang

 

 

TS Kinh Tế

Đặng Vũ Giang

1965

Giong 11

TS Toán

Đặng Ngọc Hạ

1964

Giong 4

TS Nông Nghiệp

Phạm Nguyễn Hồ Hải

1963

Giong 5

TS Nông Nghiệp

Đặng Xuân Hảo

1945

Giong 8

TS Hóa Học

Nguyễn Tiến Hồng

 

 

TS Nông Nghiệp

Đặng Xuân Hồng

1975

Giong 7

TS CN Thông Tin

Đặng Thị Hợp

 

 

TS Năng Lượng

Đặng Vũ Huân

1961

Giong 7

TS Luật

Lê Thị Huấn

 

 

TS Xây Dựng

Đặng Vũ Hùng

1972

 

TS Công Nghiệp

Nguyễn Hùng

 

 

TS Mỏ Địa Chất

Phạm Nguyễn Anh Duy

1975

Giong 5

TS CN Thông Tin

Đặng Vũ Huyên

 

 

TS Toán Học

Đỗ Quang Hưng

1969

 

TS KT Quân Sự

Nguyễn Văn Khanh

 

 

TS Sinh Học

Đinh Nguyên Khiêm

1948

Giong 7

TS Ngôn Ngữ

Phạm Nguyễn Khiêm B

1970

Giong 5

TS Y Học

Bùi Duy Tâm Khoa

 

 

TS KH Y Khoa

Nguyễn Văn Khuê

1959

Xóm Trung

TS

Đặng Vũ Tuấn Kiệt

 

 

TS Tin Học

Đặng Hoàng Lan

1962

Giong 6

TS Ngôn Ngữ

Đặng Quốc Lập

 

 

TS Nông Nghiệp

Nguyễn Tuấn Linh

1961

Giong 7

TS CN Quân Sự

Nguyễn Đức Long

1965

Giong 8

TS CN Quân Sự

Nguyễn Viết Lợi

1960

Giong 7

TS Kinh Tế

Phạm Mạnh Lương

1950

Giong 9

TS CN Quân Sự

Bùi Trọng Lưu

 

 

TS Vật Lý

Đinh Thị Tuyết Mai

1951

Giong 4

TS Hóa Học

Đặng Vũ Thị Hồng Miên

 

Giong 10

TS Sinh Học

Nguyễn Xuân My

1941

 

TS Toán

Đặng Việt Nga

1940

Giong 7

TS Kiến Trúc

Nguyễn Ngọc Ngân

1962

Giong 11

TS Nông Nghiệp

Phạm Nguyễn Nghiêm

1968

Giong 5

TS Y Khoa

Đặng Thị Ngọc

1955

Giong 7

TS Y Khoa

Nguyễn Cao Nhạc

1944

Giong 6

TS Toán

Đặng Đức Nhu

1977

Giong 11

TS Y Khoa

Đặng Vũ Nhuế

1925

 

TS Kinh Tế

Nguyễn Thị Nhung

1961

Giong 10

TS Nông Nghiệp

Nguyễn Xuân Phú

1945

X. Chùa Trong

TS KH Thủy Lợi

Phạm Thị Quỳnh Phương

1972

Giong 10

TS Văn Hóa

Nguyễn Thị Minh Phương

1968

X. Chùa Trong

TS Khí Tượng

Đặng Thế Phương

 

 

TS Mỏ Địa Chất

Đặng Lan Phương

 

 

TS Giáo Dục

Phạm Nguyễn Quang

1969

Giong 5

TS Nha Khoa

Tống Đình Quỳnh

 

 

TS Bách Khoa

Lê Thị Quý

 

 

TS KH Tự Nhiên

Đặng Huy Rằm

1954

Giong 9

TS Mỏ Địa Chất

Nguyễn Quốc Sỹ

1967

X. Chùa Trong

TS Vật Lý

Nguyễn Văn Tạo

 

 

TS Đồ Họa

Bùi Duy Tâm

 

 

TS KH Y Khoa

Phạm Ngọc Thái

1949

Giong 6

TS KHKT Quân Sự

Đặng Xuân Thanh

1965

 

TS Xã Hội Học

Nguyễn Thế Thanh

 

 

TS Vi Trùng Học

Phạm Ngọc Thanh

 

 

TS Triết Học

Nguyễn Đặng Thảo

1957

Giong 13

TS Sinh Học

Đặng Thị Thành

 

 

TS Nông Nghiệp

Đỗ Thị Thảo

1974

Giong 7

TS Sinh Học

Đặng Đức Thi

1939

Giong 6

TS Sử Học

Nguyễn Xuân Thiện

 

 

TS Thương Mại

Nguyễn Thu

 

 

TS KH Sinh Lý

Đặng Hữu Thụ

1919

 

TS Luật

Đặng Tiến

 

 

TS Thủy Lợi

Tống Sỹ Tiến

1945

Giong 2

TS Mỏ Địa Chất

Đào Xuân Tiến

1956

Giong 4

TS Luật

Đặng Ngọc Tĩnh

1955

 

TS Thủy Văn

Đặng Xuân Toàn

1949

Giong 8

TS Hóa Học

Nguyễn Toàn

1969

Giong 3

TS Điện Tử

Phạm Nguyễn Q. Trang

1962

Giong 6

TS Y Khoa

Bùi Anh Tú

 

 

TS Công Nghiệp

Phạm Thị Kim Vân

1963

Giong 7

TS Sư Phạm

Phạm Vĩnh Viễn

 

 

TS CN Thực Phẩm

Nguyễn Xuân Việt

 

 

TS

Nguyễn Vinh Quang

1958

Giong 9

TS y Khoa

Đào Văn Xuân

 

 

TS Luật

Lê Thị Thanh Xuân

1974

Giong 10

TS Y Khoa

Nguyễn Ngọc Uyên Nhi

1983

Giong 10

TS Luật

Nguồn: Hội khuyến học làng Hành Thiện
Người gửi:hanhthien.netTin Bài khác

Liên kết

Nét tổng quan về làng Hành ThiệnGửi bài viết, tài liệuFacebook làng Hành Thiện

Đăng ký nhận tin

Thiet ke web ha noi, thiet ke logo ha noi